BLOGGER TEMPLATES AND TWITTER BACKGROUNDS »

01 September 2009

kesalahan kata nama khas dalam iklan

Nama khas yang dianggap kurang sesuai,tidak sesuai atau tidak sesuai
sama sekali ialah kata nama yang tidak memenuhi ciri-ciri kebaika,
keindahan dan kecanggihan atau baik pada umumnya.Ciri-ciri kelemahan atau kekurangan pada nama khas dapat dibahagikan kepada beberapa aspek, antaranya:


a. Aspek Ejaan
Perkataan seperti:
*sharikat, *perabut, *stesyen / setesyen, *kelinik, *letrik
/eletrik, *timor
(ini nama khas yang terbentuk sebelum tahun 1972 tetapi tidak diubah dan masih terpampang di khalayak ramai)

Juga terdapat pada kata nama khas yang baru, seperti:
*Chen’s Chermin Mata (Kedai Cermin Mata Chen)
*Kelinik Krishna (Klinik Krishna)
*Komplek Kewangan (Kompleks Kewangan)

Kata majmuk:
salah: pasaraya, pasaria, alatulis, lebuhraya, bandaraya
betul: pasar raya, pasar ria, alat tulis, lebuh raya, bandar raya

Penulisan rangkai kata atau frasa gabungan kata nama khas
dianggap salah, iaitu:
*Lembaga Lebuhraya Malaysia (Lembaga Lebuh Raya
Malaysia)
*Majlis Keselamatan Jalanraya (Majlis Keselamatan
Jalan Raya)
*Pasaraya Medan Sdn. Bhd. (Pasar Raya Medan Sdn.
Bhd.)

Akronim, iaitu:
*Dunlop Klinikar (Klinik KeretaDunlop)
*Mesiniaga (Mesin Niaga)
*Dunlop Khidmatrak (Khidmat Trak Dunlop)

Tanda baca, iaitu:
a. Huruf kecil digunakan pada permulaan kata.
b.Hurus besar digunakan untuk kata tugas, contoh:
*Petaling Jaya Indah dan Bersih (Petaling Jaya Indah dan Bersih)


b. Penggunaan Istilah Umum dan Istilah Khusus
Antara masalah yang sering terjadi ialah ketidakselarasan atau ketidaktepatan istilah yang digunakan. Kesannya, wujud kata nama khas berikut:

*Golf & Country Club (Golf dan Kelab Desa)
*Resort (persantaian, Tempat Peranginan)
*Café & Restaurant(kafe dan restoran)


c. Aspek Tatabahasa dalam Penamaan
Kata nama khas yang terbentuk tidak menurut hukum DM, contohnya:

*Perkasa Ekspres (Ekspres Perkasa)
*Kassim restoran (Restoran Kassim)
*Yusra Elektrik (Elektrik Yusra)

0 comments: